Welke resultaten krijgt u bij het stamboomonderzoek?

Voor stamboomonderzoek kunt u bij de gemeente Oldenzaal online zoeken in de volgende bestanden:

Gezinsbladen
Het bevolkingsregister over de periode 1830-1900. Dit is het oudste bevolkingsregister van Oldenzaal, oorspronkelijk bestaand uit ingebonden registers over een periode van meestal tien jaar.

Omdat ongeveer iedere tien jaar een nieuw register werd aangelegd, kunnen toenmalige inwoners van Oldenzaal diverse keren voorkomen in de indexen. De bladen in de registers zijn per huishouden ingericht, waarbij de eerste delen toegankelijk zijn per persoon.

De kolommen bovenaan de pagina's vermelden de deelonderwerpen van het register, zoals naam, geboorteplaats- en datum, adres, beroep, verhuizing e.d.

Akten burgerlijke stand
Geboorte- huwelijks en overlijdensakten. De akten burgerlijke stand zijn toegankelijk vanaf het jaar 1811 tot het jaar van waaraf de openbaarheidsbeperking geldt. Daarbij gelden de volgende termijnen:

  • Geboorteakten, na 100 jaar openbaar
  • Huwelijksakten, na 75 jaar openbaar
  • Overlijdensakten, na 50 jaar openbaar

De akten zijn toegankelijk per persoon.